سفارش تبلیغ
صبا

Additional Areas that have been addressed with varying degrees of success

 سطح آمادگی طراحی(PRLDesign Readiness Level (DRL)

سطح آمادگی تولید(Manufacturing Readiness Level (MRL)

سطح آمادگی ادغام( Integration Readiness Level (IRL)

سطح آمادگی نرم افزار(Software Readiness Level (SRL)

سطح آمادگی عملیاتی(Operational Readiness Level (ORL)

سطوح آمادگی انسان(Human Readiness Levels (HRL)

سطح آمادگی توانایی(Capability Readiness Level (CRL)

سطح آمادگی سازمانی(Organizational Readiness Level(ORL)

سطح آمادگی برنامه ریزی(Programmatic Readiness Level(PRL
تاریخ : یکشنبه 96/12/6 | 1:32 صبح | نویسنده : مدیر | نظر

دوره آموزشی ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری 

بنیاد توسعه مدیریت 

بانک اطلاعات نشریات کشور 

انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران

 

==============

عنوان:
شناسائی و ارزیابی بلوغ یک طرح سامانهی عملیاتی از طریق معرفی شاخص نظام مندسطوح آمادگی سیستمی(SRL)
 

نویسنده(گان):
ناصر رهبر،


چکیده:
سطوح آمادگی فناوری(TRL) بعنوان یک شاخص نظاممند برای شناسائی بلوغ فناوریهای خاص بطور گسترده استفاده شده و اجازه میدهند تا یک مقایسه استوار و محکم بین بلوغ انواع مختلف فناوری ها صورت پذیرد. در این مقاله ابتدا سطوح آمادگی فناوری معرفی شده و بر اساس نقائص مطرح شده، نشان داده میشود که تعریف مفاهیم فراگیرتر از آن که بتواند نقش یک فناوری مستقل را در یک سامانهای که متشکل از چندین فناوری که اثر متقابل روی یکدیگر دارند تحلیل نماید، لازم خواهد بود. سپس بمنظور نشان دادن وابستگیهای مرتبط در سطح سامانه عملیاتی، مفهوم سطوح آمادگی سیستمی (SRL) معرفی میگردد. در یک محیط سامانه عملیاتی، ملاحظات مربوط به مجتمعسازی، با همکارکردن و پشتیبانی از یکدیگر اهمیت زیادی خواهند داشت. در ادامه مبانی مفهوم سطوح آمادگی سیستمی و چارچوب توسعه، ارزیابی، صحهگذاری آن نشان داده خواهند شد.تاریخ : شنبه 96/12/5 | 11:46 عصر | نویسنده : مدیر | نظر

 

ارزیابی سطح بلوغ فناوری (TRL):

یکی از معیارهایی که جهت سنجش آمادگی و بلوغ فناوری ها مورد استفاده قرار گرفته است سطوح آمادگی فناوری (TRL) می‌باشد. به عبارتی دیگر، TRLابزاری تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلوغ فناوری و مقدار خطرپذیری ناشی از استفاده از یک فناوری در توسعه محصول است. این سطوح برای اولین بار در دهه 80 میلادی توسط سازمان ناسا مطرح شد.در سال 1995 ، منکینز این سطوح را تا 9 سطح توصیف کرد. TRL مجموعه ای از معیارها به منظور ارزیابی میزان بلوغ و آمادگی فناوری است که امکان مقایسه سازگاری بین انواع مختلف فناوری را در چارچوب محصولی خاص و در محیطی عملیاتی و کاربردی میسر می کند. محاسبه TRL شامل بررسی و ارزیابی اجزا، سیستم های فرعی و سیستم کامل یک فناوری و محیط آن است.

 

 

ضرورت تعیین سطح بلوغ فناوری، کاهش ریسک پروژه های فناوری و تعدیل هزینه های ناشی از آزمون فناوری ها و پروژه های ارتقای فناوری می باشد. برای داشتن خطرپذیری قابل قبول در شروع پروژه توسعه محصول، فناوری ها باید سطح ششم آمادگی را پشت سر گذاشته باشند، در غیر این صورت ریسک برنامه بسیار بالا خواهد بود. در واقع وقتی فناوری در سطوح آمادگی 3 و 4 قرار دارد هزینه نسبت به حالتی که فناوری در سطح آمادگی 7 باشدحدود 75 درصد افزایش می‌یابد.

 

 

دستاورد: تعیین سطح بلوغ فناوری (TRL)
تاریخ : پنج شنبه 96/12/3 | 5:52 عصر | نویسنده : مدیر | نظر
تاریخ : شنبه 96/11/28 | 12:45 عصر | نویسنده : مدیر | نظر
تاریخ : شنبه 96/11/7 | 7:51 عصر | نویسنده : مدیر | نظر
[شرح ]  
تاریخ : چهارشنبه 96/11/4 | 10:16 عصر | نویسنده : مدیر | نظر
[MRL]  
تاریخ : دوشنبه 96/11/2 | 2:51 عصر | نویسنده : مدیر | نظر
تاریخ : یکشنبه 96/11/1 | 11:59 صبح | نویسنده : مدیر | نظر
تاریخ : یکشنبه 96/11/1 | 11:58 صبح | نویسنده : مدیر | نظر