سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سیستم صف.  چهار راه 
تاریخ : پنج شنبه 96/10/21 | 9:7 عصر | نویسنده : مدیر | نظر

.

فهرست موضوعی مطالب:... 

بسم الله النور
Image result

طراحی سیستمهای صنعتی:

مفاهیم اولیه  

مکانیابی بیمارستان تخصصی 

مکانیابی  .

طراحی سیستمهای تولیدی اتوماتیک:

سیستمهای اندازه گیری         نکته ها  

محاسبات چبی شف               بیشتر بشناسیم

سفر و مسیر سفر                 ربات، مکانیزاسیون و اتوماسیون

انواع ماشینهای اتوماتیک

نظام مدیریت منابع انسانی:

برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی

بهسازی منابع انسانی

نگهداری نیروی انسانی

کاربرد منابع انسانی

              روابط کار و طبقه بندی مشاغل

              مقایسه نظامهای مدیریت منابع انسانی(ایران با کشورهای خارجی) و (بخشهای دولتی و غیر دولتی)

              تاثیر رشد و توسعه فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی 

              مدیریت آینده 

بررسی نقش قابلیتها

رفتار سازمانی

استراتژی سازمان:

نقاط قوت و ضعف                محیط داخلی و خارجی سازمان

...

ارزیابی عملکرد

سیمای سازمان

تحقیق در عملیات

...


Related image

 
تاریخ : دوشنبه 95/10/20 | 12:27 صبح | نویسنده : مدیر | نظر