سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بسم الله النور

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، دریچه ای نو در حوزه مدیریت منابع انسانی باز خواهد شد که به تبع آن عملکرد واحد نیز دستخوش تغییر می شود.

بنابراین فعالیت ها، فرهنگ، کسب و کار و مدیریت در سازمان ها پس از ورود فناوری های جدید دستخوش تغییرات خواهند شد. امروزه پس از اثبات مزایای فناوری های جدید و دیدگاه مزیت رقابتی به منابع انسانی، سازمان ها به سمت استفاده توامان از هر دو گزینه سوق داده شده اند که در این صورت سازمان مجهز به نیروی رقابتی پایدار و قوی خواهد شد.

در اینجا با استفاده از روش کتابخانه ای و مرور مطالعات پیشین، ورود فناوری به سازمان و تاثیر آن بر منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان پس از بیان مزایای فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی، پیشنهاداتی در این خصوص برای سازمان ها جهت استفاده بهینه ارائه خواهد گردید.

1 - مقدمه

2 -مفهوم توسعه منابع انسانی

  1-2 - مفهوم جدید توسعه منابع انسانی 

  2-2 - ابعاد توسعه منابع انسانی

  3-2 - کارایی و اثربخشی فرایندها و سازمان

  4-2 - مدل توسعه منابع انسانی

3 - جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی

 1-3 : تعریف فناوری اطلاعات

 2-3 : ماهیت فناوری اطلاعات

 3-3 : استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار

4-3 : استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیتهای کارکنان و توسعه منابع انسانی 

5-3 : جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی و نقش IT در آن

4 - کسب مزیت رقابتی از طریق توسعه منابع انسانی

....
تاریخ : یکشنبه 96/9/12 | 2:43 عصر | نویسنده : مدیر | نظر

 

این رشته یک تخصص میان رشته ای می باشد که بین علوم مختلف از جمله علوم طبیعی ، اجتماعی ، تجزیه صنعتی ، تئوری کسب و کار و مهندسی ارتباط برقرار می نماید .

اهداف اصلی دوره از این قرارند:
1-توسعه و گسترش تواناییها و قابلیتهای نیروی انسانی برای مدیریت تکنولوزی از طریق آموزش و تربیت نیروهای گزینش شده
2-تربیت متخصص برای واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور جهت استفاده بهینه از تواناییها و پتانسیلهای علمی و تکنولوژیکی کشور در زمینه انتخاب و انتقال و جذب و توسعه سریع تکنولوژی ها، انجام نوآوریهای بهینه و ایجاد محصول و فرایندهای نو با هدف رقابت در بازارهای جهانی ، چگونگی انتخاب و اجرای پروژه های تحقیقاتی و اتمام و خروج از پروژه بطور سریع و موثر همراه با کاهش زمان تحقیق و توسعه و تولید.
3- پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم پایه و مهندسی و دانش و روشهای مدیریت


نقش و توانایی :

این رشته هم در ابعاد ملی و هم در ابعاد سازمانی و فردی می باشد و مواردی از قبیل سیاست علم و تکنولوژی، فرآیند نوآوری تکنولوژی، مدیریت تحقیقات، زیرساختار و تغییرات تکنولوژیک، تحقیقات و کارآفرینی تکنولوژیک و سرمایه گذاریهای جدید، چرخه عمر محصول و چرخه عمر فرآیند، برنامه ریزی و پیش بینی تکنولوژی و موارد زیادی از این عناوین جزء دانش این رشته می باشد.

گرایش ها:
گرایشهای این رشته شامل انتقال تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی ، سیاستهای تحقیق و توسعه و استراتژیهای توسعه صنعتی می باشد.

دروس مقطع کارشناسی ارشد:

دروس مشترک
1-تئوریهای اقتصادی و سیر تحول تکنولوژی، 2-تکنولوژی و توسعه، 3-تئوریهای نوآوری مدلها، فرآیندها و سیاستها، 4-پیش بینی تکنولوژی، 5-ارزیابی تکنولوژی، 6-مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، 7-نظریه های مدیریت پیشرفته، 8-مدیریت استراتژیک پیشرفته، 9-مدیریت تولید پیشرفته، 10-سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی

دروس تخصصی - گرایش انتقال تکنولوژی
1- حقوق مالکیت معنوی تکنولوژی ، تجارت و توسعه ، 2- مدلهای انتقال تکنولوژی ، 3-سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ، 4-پروژه ترم

دروس تخصصی - گرایش نوآوری تکنولوژی
1-نظام ملی نوآوری و رشد ، 2- تکنولوژیهای نو و محیط زیست ، 3-نوآوری و تغییرات تکنولوژی، 4- پروژه ترم

دروس تخصصی - گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
1- مزیتهای نسبی در رابطه با اولویت های سرمایه گذاری، 2-مدلهای توسعه صنعتی در  کشورهای صنعتی تازه صنعتی شده و درحال رشد، 3-نقش دولت ها در راهبری توسعه، 4-پروژه ترم

دروس تخصصی - گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
1-برنامه ریزی علوم و تکنولوژی و آموزش و توسعه منابع انسانی؛ اولویت و نیازهای تحقیقاتی، 2-ارتباط مراکز علمی و صنعتی، 3- سازمانهای تحقیق و توسعه و پارک تحقیقاتی صنعتی، 4-پروژه ترم

 
تاریخ : چهارشنبه 96/9/8 | 8:49 عصر | نویسنده : مدیر | نظر