سفارش تبلیغ
صبا ویژن

CRL در بیش از 6 بعد:

CRL means Commercialization Readiness Level

تجاری کردن (تبدیل بصورت بازرگانی)

orCRL means Cost Readiness Level

ارزش گذاری قیمت

 or CRL means Consumer behaviour

رفتار مصرف کننده

TRL در بیش از 9 سطح:

Technology

MRL در بیش از 10 سطح:

Manufacturing Readiness Level 

  

  انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: 

        ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها

 
تاریخ : چهارشنبه 95/12/18 | 4:50 عصر | نویسنده : مدیر | نظر