سفارش تبلیغ
صبا ویژن

  

Image result for http://mnarimani.ir/wp-content/uploads/2014/02/129435235132517500Bigstock_4492481_Challenges.jpg

  منابع پیشنهادی جهت مطالعه

 مدیریت منابع انسانی.  نگرش نظام گرا 

                              ناصر میرسپاسی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار  

                              ناصر میرسپاسی

مدیریت منابع انسانی

                         دکتر اسفندیار سعادت

Managing Human Resource   (Sales .L.R  & Stvuss)

 

 سرفصلهای درس نظام مدیریت منابع انسانی:

  برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی

  بهسازی منابع انسانی

  نگهداری نیروی انسانی

  کاربرد منابع انسانی

           روابط کار و طبقه بندی مشاغل

            مقایسه نظامهای مدیریت منابع انسانی(ایران با کشورهای خارجی) و (بخشهای دولتی و غیر دولتی)

             تاثیر رشد و توسعه فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی 

.              * تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی

.              * تغییر در فرایندها و ساختارهای سازمانی از طریق فناوی اطلاعات

.              * محیطهای جدید نیروی انسانی

.              * تجزیه و تحلیل فناوریهای نو و ویژگیهای آنها

.              * پیشرفت تکنولوژی و  تجاری سازی محصولاتِ دانش بنیان. 

                مدیریت آینده 

ما نگرشی نظامگرا یا سیستمی داریم، در این نگرش هم خودِ منابع انسانی سیستم است .

مقدمه و تعاریف:

مدیریت سه سطح دارد: 

=>  سرپرستی

== > مدیریت(اداره کردن)

=== > رهبری

اول سرپرستی نیروها بالاتر که برود .مدیریت میشود. بالاتر ... و در نهایت رهبری نیروهاست.

دو نوع مکاتب داریم :

          مکاتب سازمان گرا
و

         مکاتب انسان گرا

.
تاریخ : یکشنبه 96/7/30 | 12:52 عصر | نویسنده : مدیر | نظر