سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Additional Areas that have been addressed with varying degrees of success

 سطح آمادگی طراحی(PRLDesign Readiness Level (DRL)

سطح آمادگی تولید(Manufacturing Readiness Level (MRL)

سطح آمادگی ادغام( Integration Readiness Level (IRL)

سطح آمادگی نرم افزار(Software Readiness Level (SRL)

سطح آمادگی عملیاتی(Operational Readiness Level (ORL)

سطوح آمادگی انسان(Human Readiness Levels (HRL)

سطح آمادگی توانایی(Capability Readiness Level (CRL)

سطح آمادگی سازمانی(Organizational Readiness Level(ORL)

سطح آمادگی برنامه ریزی(Programmatic Readiness Level(PRL
تاریخ : یکشنبه 96/12/6 | 1:32 صبح | نویسنده : مدیر | نظر